HEM

Välkommen till Müller HRM Engineering AB

NYHET 2014-12-04

HRM Engineering AB förvärvar Müller-BBM Scandinavia AB för mer information se:  

Pressrelease>>

Vi har flyttat till nya lokaler:
Eriksbergstorget 11, 417 64 Göteborg.
OBS! Ny fakturaadress enligt ovan.

Müller-BBM Scandinavia AB är ett specialistföretag inom ljud och vibrationer. Vi erbjuder rådgivning, testning, projektering samt försäljning av avancerade mätsystem. Vi dimensionerar åtgärder för att minska störande influenser, såsom buller eller vibrationer från vägar, flygplatser, järnvägar och industrianläggningar. Vi hjälper till att utforma tysta och vibrationsfria anläggningar, produkter och fordon.

Vi skapar den perfekta akustiken i konsertsalar och teatrar, hörsalar och offentliga utrymmen. Vi designar fordons och produkters ljud så de motsvarar varumärkets image. Utöver detta analyserar vi också orsaker samt föreslår lösningar för utmattningsrelaterade problem.

Vi erbjuder vår unika, samlade erfarenhet och kompetens för att skapa effektiva och skräddarsydda lösningar för våra kunders specifika problem.

Vi är ett företag i MBBM-koncernen, Europas ledande experter inom akustik, ljud och vibrationer. Gruppen är ett tvärvetenskapligt team, som består av ca 300 ingenjörer inom olika områden, arkitekter, kemister, geologer och fysiker levererar kompletta lösningar på komplexa problem.

Müller-BBM GmbH har varit verksam som "akustisk konsult" sedan 1962. Även om akustik speglar ursprunget till företaget, spänner vårt arbete idag över ett betydligt bredare utbud av tjänster. Vi kan kvantifiera, utvärdera och modifiera effekterna av ljud, vibrationer, värme, fukt, lukt, föroreningar och elektromagnetiska vågor på människor, maskiner och miljö.